Pravila aerokluba

Na zboru članov dne 24. 2. 2011 smo sprejeli nova “Pravila Aerokluba ALC Lesce”. Vsak član je dolžan pravila poznati in jih spoštovati. Za lažji dostop do najpomembnejšega dokumenta, ki nas povezuje, jih zato javno objavljamo na spletni strani:

Pravila Aerokluba ALC Lesce (PDF)

Pomembne povezave:

– POROČANJE O DOGODKIH