Dežurstva v letošnji sezoni

S ciljem dobro organiziranega štarta ter posledično varnega izvajanja letenja na našem letališču nadaljujemo s prakso iz preteklega leta.

Skladno s tem ohranjamo dnevna dežurstva za opravljanje osnovnih nalog, ki so potrebne za organizacijo letalskega dneva. S tem omogočamo boljše pogoje za varno in prijazno izvajanje letalskih aktivnosti, hkrati s tem pa članom omogočamo, da tekom leta opravijo svojo dolžnost do aerokluba in opravijo obvezne delovne ure.

Glede na obseg letalskih operacij so največje potrebe po dežurstvu na štartu, v funkciji beleženja kronometraže in vodij štarta. Dela kronometrista se izvajajo vsak dan, razen v času padalske prireditve »Bled cup 2024 od 20. do 23.6.2024« in modelarskega mitinga na dan 15.8.2024. Delo vodje štarta – posredovanje informacij o znanem prometu na letališču Lesce se izvaja najmanj vse sobote, nedelje in praznike, razen v času padalske prireditve »Bled cup 2024 od 20. do 23.6.2024 in v času modelarskega mitinga na dan 15.8.2024.

Od članov pričakujemo preko celotne sezone najmanj 2 vpisa v koledar med 20.4. in 31.8. 2024. 

Več informacij z navodili kako se vpisati v koledar, prejmete v kratkem na vaš e-naslov.

Lepo vas prosimo za čim večji in čimprejšnji odziv.

    Comments are closed

    • info@alc.si
    • Begunjska cesta 10, Lesce, 4248 Lesce, Slovenija
    • +386 (31) 319 114
    © 2023 Aeroklub Alpski Letalski center Lesce