S sklepom sestanka modelarske sekcije Aerokluba ALC, je višina članarine za člane Modelarske sekcije Aerokluba ALC Lesce v letu 2024 naslednja.

  • Odrasli = 30€
  • Otroci do 14 let = 10€

Članarino nakažete na TRR:

SI56 0312 7100 0714 603. Aeroklub ALC Lesce, Begunjska cesta 10, 4248 Lesce.

Za plačilo članarine obvezno uporabljate navedeni TRR, ALC ima dva TRR-ja in samo navedeni je TRR Modelarske sekcije.

Za potrebe evidence plačanih članarin, v namen plačila vpišite: Članarina ter ime in priimek člana.

Kandidati za člane na spodnji povezavi najdete izjavo, ki je začetek vašega procesa včlanitve.

  • info@alc.si
  • Begunjska cesta 10, Lesce, 4248 Lesce, Slovenija
  • +386 (31) 319 114
© 2024 Aeroklub Alpski Letalski center Lesce